X

مدارک پزشکی

مسئول واحد : 

شماره مستقیم: 01154239408- داخلی 986

موقعیت : طبقه همکف

خدمات بخش مدارک پزشکی

واحد مدارک پزشکی بیمارستان با بهره گیری از کارشناسان متعهد و مجرب، ضمن ثبت مدارک پزشکی مراجعین محترم، آماده ارائه خدمات درخصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز ازپزشک معالج می باشدمدارک پزشکی (Medical Record) واحدی است که اوراق و مدارکی را به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار ، در بیمارستان به نحو قابل دسترسی نگهداری می کند تا در مواقع لزوم به منظور معالجات بعدی بیمار ، آمار ، تحقیقات ، آموزش  و بررسی خدمات داده شده از لحاظ کمی و کیفی مورد استفاده قرار گیرد.

هر پرونده بیمار شامل اطلاعات کافی جهت شناسایی کامل یک بیماری خاص ، ثبت مسائل بهداشتی وی و ثبت دقیق نتیجه گیری هر گونه معالجه می باشد.

اطلاعات به صورت:

1.مکتوب

2.در حافظه کامپیوتر نگهداری می گردد.

واحد مدارک پزشکی در جهت تهیه پرونده پزشکی بیماران طبق اصول علمی، انجام امور سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی درمانی بیماران بر اساس روشهای استاندارد کدگذاری بیماریها و اقدامات درمانی بر اساس سیستم های طبقه بندی بین المللی تلاش می کند.

این واحد آماده ارائه خدمات در خصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز از پزشک معالج به مراجعین محترم می باشد.

از دیگر خدمات این بخش:

  • تهیه و تنظیم آمار بهداشتی، درمانی 
  • انجام امور سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی درمانی بیماران بر اساس روشهای استاندارد 
  • کد گذاری بیماریها و اقدامات درمانی بر اساس سیستم های طبقه بندی بین المللی تلاش می کند 
  • پاسخگویی به مراجع و  دوایر ذیربط در خصوص استعلامات به عمل آمده
  • تنظیم مدارک برای بیماران متقاضی جهت استفاده از بیمه های مرتبط و طرف قرارداد

 

 

درباره بیمارستان شهسوار

بیمارستان خصوصی شهسوار در در زمینی به مساحت 2838مترمربع با زیر بنای حدود 6638 مترمربع در سال 1395 افتتاح گردید. در حال حاضر بیمارستان خصوصی شهسوار واقع در استان مازندران،شهرستان تنکابن،خیابان جمهوری،کوچه فرمانداری میباشد و با داشتن54 تخت مصوب و 54 تخت فعال به عنوان یک بیمارستان تخصصی و درجه یک (طی اعتباربخشی سال 1396) محسوب میشود. پوشش درمانی این بیمارستان بسیار وسیع میباشد.

اطلاعات تماس
  • آدرس : مازندران - تنکابن- خیابان جمهوری(جنب فرمانداری)
  • تلفن : 54238447(011)
  • ایمیل: hospital.shahsavar@gmail.com
دی ان ان