X

داخلی

آموزش / داخلی
داخلی

استفاده از اسپری

/Portals/0/espere_1.pdf?ver=2019-05-01-091235-457

اسم

/Portals/0/esm.pdf?ver=2019-05-01-091436-187

اموزش رژیم غذایی در زخم گوارشی

/Portals/0/govaresh.pdf?ver=2019-05-01-091435-570

آمادگی های مربوط به انجام اندوسکوپی 

/Portals/0/ando.pdf?ver=2019-05-01-091630-230

بیماری مسافرت

/Portals/0/mosafer.pdf?ver=2019-05-01-091751-243

خونریزی گوارشی

Portals/0/khon.pdf?ver=2019-05-01-091931-427

داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی چه هستند

/Portals/0/daro.pdf?ver=2019-05-01-092041-733

درباره بیمارستان شهسوار

بیمارستان خصوصی شهسوار در در زمینی به مساحت 2838مترمربع با زیر بنای حدود 6638 مترمربع در سال 1395 افتتاح گردید. در حال حاضر بیمارستان خصوصی شهسوار واقع در استان مازندران،شهرستان تنکابن،خیابان جمهوری،کوچه فرمانداری میباشد و با داشتن54 تخت مصوب و 54 تخت فعال به عنوان یک بیمارستان تخصصی و درجه یک (طی اعتباربخشی سال 1396) محسوب میشود. پوشش درمانی این بیمارستان بسیار وسیع میباشد.

اطلاعات تماس
  • آدرس : مازندران - تنکابن- خیابان جمهوری(جنب فرمانداری)
  • تلفن : 54238447(011)
  • ایمیل: hospital.shahsavar@gmail.com
دی ان ان